La nova ISO 9001:2015: una oportunitat per a la posada en valor de la gestió documental

2015-07-02 13:12

 

En el marc del XV Congrés d'Arxivística de Catalunya (organitzat per l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, AAC-GD) y de les XIV Jornadas Españolas de Documentación (organitzades per la Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística, FESABID), es va portar a terme el 29 de maig de 2015 una activitat paral·lela des de les seus d'ambdós esdeveniments (Lleida i Gijón), coordinada pel Grup de treball “Observatorio y difusión de normas de gestión documental” del subcomitè CTN 50/SC 1 “Gestión documental y aplicaciones” d'AENOR, i amb el suport tècnic del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE), sobre les oportunitats per a la gestió documental que pot generar la nova versió de la norma ISO 9001:2015.

 

Per a una ressenya completa, vegeu La nueva ISO 9001:2015: una oportunidad para la puesta en valor de la gestión documental, al blog ISO 30300.

 

El professor Jordi Serra, del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses, va participar en aquesta activitat amb la ponència Oportunidades para el desarrollo profesional de los especialistas de gestión documental en el contexto de la nueva ISO 9001:2015.