Màster

La finalitat del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) és formar professionals que puguin planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar polítiques i sistemes de gestió de la documentació i la informació a l'empresa, tant des d'una òptica transversal com de forma vinculada als procediments de negoci. La vocació del màster s'adreça a construir ponts de coneixement:

  • Entre la tecnologia i els mètodes d’organització
  • Entre la gestió documental i la gestió de processos
  • Entre la producció i el consum intern d’informació

 

El Màster focalitza la seva atenció en la gestió documental i de processos, incorporant el context que dóna sentit a ambdós àmbits: l'orígen de la informació i documentació, i la seva explotació i aprofitament. En acabar el Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE), l'alumne serà capaç de dissenyar sistemes de gestió documental i implementar-los en tecnologia ECM, com també d'analitzar i optimitzar procediments de treball i automatitzar-los mitjançant tecnologia BPM, i posteriorment rendibilitzar la informació interna amb al suport a la presa de decisions i el posicionament estratègic de l'empresa.

 


Què n'opinen els alumnes?

“Com a professional freelance, l'aspecte que més valoro d'aquest Màster és justament que pugui aplicar directament els coneixements i les habilitats adquirits a l'hora de treballar.”

“L'acció tutorial la trobo correcta. No és invasiva ni m'he sentit abandonada.”

“Ara em sento bastant a gust parlant de gestió documental fins i tot amb experts, així que crec que he après força i que aprendré molt més el curs vinent.”

“En general, les assignatures han estat molt exhaustives i detallades i amb uns materials molt treballats.”