Destinataris

Aquest màster està dirigit a persones que desitgin adquirir i afegir a la seva formació de base les competències que els permetin treballar en el disseny, desenvolupament, implementació, organització i administració del sistema de gestió de la documentació i la informació de l’empresa.

Els àmbits són els següents:

  • Informació i Documentació (Biblioteconomia i Documentació, Documentació, Arxivística)
  • Economia i Empresa (Ciències Empresarials, Economia, Administració i Direcció d'Empreses)
  • Enginyeries (enginyeria industrial, enginyeria tècnica de telecomunicacions, enginyeria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes)

Condicions d'accés

Poden accedir al màster els titulats universitaris procedents de l'àmbit tècnic i científic: diplomats, llicenciats, enginyers, enginyers tècnics i graduats, que vulguin completar la formació amb competències que els permetin treballar en el disseny, desenvolupament, implementació, organització i administració del sistema de gestió de la documentació i informació a l'empresa.

Concertar una entrevista

Mitjançant aquest formulari les persones interessades poden concertar una entrevista informativa i d'orientació, presencial o virtual, amb la Direcció del Màster.