Matrícula

Matrícula

La matrícula es formalitzarà durant la segona quinzena del mes de setembre (pendent de confirmar dates). El tràmit de matrícula es realitza de manera presencial a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació:

De dilluns a divendres: matí: 9.30 a 13.00 h.

De dilluns a dijous: Tarda: 16 a 19 h.

O bé a traves del correu electrònic bibdoc@ub.edu, enviant la documentació requerida i a continuació els documents originals per correu postal (Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Secretaria. Edifici UB-Sants, Melcior de Palau, 140, 08014 Barcelona).
 

Per formalitzar la matrícula es necessari aportar la documentació que relaciona en el enllaç següent informació per a la matrícula. Es recorda que és obligatòria la presentació de la documentació acreditativa de titulació d'accés al màster.

Import de la matrícula
  • L’import de la matrícula és de 2.500,00 €.
  • El preu pot tenir un increment de com a màxim 70 € en concepte de taxa administrativa
Documents necessaris
  • Imprès de sol·licitud degudament emplenat.
  • Fotocòpia del DNI, passaport o document identificatiu (països UE).
  • Títol universitari (original i fotocòpia o bé fotocòpia compulsada). Per als cursos d’extensió universitària no caldrà estar en possessió de cap titulació universitària.

 

L’alumnat amb titulacions estrangeres no homologades pel Ministeri d’Educació, una vegada acceptat al màster, haurà de sol·licitar prèviament a la matrícula autorització al rector per accedir a aquest ensenyament amb la documentació legalitzada per via diplomàtica i traduïda al català o castellà, si és el cas. Més informació a Accés per alumnes amb titulació universitària estrangera.

 

Per a més informació

Informació general (Secretaria d’Estudiants i Docència)

  • Per escrit: missatge electrònic a bibdoc@ub.edu
  • Per telèfon: +34 93 403 57 70,  +34 93 403 57 71

Informació específica (Coordinador del màster)

 

Beques i ajuts a la matrícula

Consulteu la relació completa de beques, com també els requisits, tràmits i terminis per a sol•licitar-les a: