Pla d'estudis

El Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) consta de 60 crèdits ECTS. Els continguts es distribueixen en dos mòduls (40 crèdits), als quals s’afegeix un tercer corresponent al projecte de fi d'estudis (20 crèdits). La distribució en mòduls és la següent:

Els mòduls del MGDIE es poden cursar també de forma independent. La superació de l'examen final de cada mòdul permet obtenir la corresponent acreditació.

Mòduls formatius

Mòdul 1: GESTIÓ DOCUMENTAL A LES EMPRESES

Objectius: Aprendre a identificar les necessitats i els riscos informacionals de les empreses i a definir-ne un marc de gestió que cobreixi el cicle de vida complet de la informació i la documentació, i a continuació a dissenyar els components i processos d'un sistema de...

Mòdul 2: Gestió de processos a les empreses

Objectius: Aprendre a analitzar, racionalitzar i optimitzar un procés de treball i posteriorment automatitzar-lo íntegrament utilitzant tecnologia Business Process Management (BPM), i també aprendre a identificar els instruments, canals i formats òptims per a l'explotació,...