Equip del Màster

Jordi Andreu Daufí (director)

Jordi Andreu i Daufí és professor titular i investigador de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona (UB). Actualment imparteix docència en aquesta Facultat i també  en les Facultats de Dret i Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Té una...

Jordi Serra Serra (director)

Jordi Serra és profesor i investigador de la Facultad de Biblioteconomía i Documentació de la Universidad de Barcelona (UB). Té més de vint anys d'experiència com a responsable de gestió documental, processos i administració electrònica a diferents organismes de la Generalitat de Catalunya, i com a...

Núria Palomar Baget

Núria Palomar és professora de la Universitat de Barcelona i coordinadora de gestió documental i administració electrònica de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Ha participat en projectes de gestió documental, i actualment està dissenyant el sistema de gestió documental d'Oxfam...

Pilar Campos Martínez

Pilar Campos és consultora en gestió documental, amb experiència en l'àmbit públic i privat. Actualment desenvolupa la implantació dels sistemes d'administració electrònica a la Universitat de Barcelona.    

Carmen García Meilán

Carmen García és diplomada en biblioteconomia i documentació per la Universitat de Barcelona, i auditora certificada en ISO 30300 i ISO 9000. Ha estat inspectora i auditora interna de qualitat en el sector privat, ha treballat amb la Fundació Bosch i Gimpera en projectes patrimonials i...

Elisenda Rodríguez Florensa

Elisenda Rodríguez és llicenciada en història amb especialització en arxius i gestió documental i gestió de documents electrònics. Ha participat en projectes de tractament documental i gestió documental en l’àmbit públic i privat. En l’actualitat, a més de compaginar la seva tasca en la gestió...

Ítems: 1 - 6 de 6