Serveis als exalumnes

  • Publicació dels projectes: els exalumnes poden disposar d'un espai al Web del Màster per a la publicació del seu projecte i dels posteriors treballs de recerca. La Direcció i el professorat del Màster, si escau, podrà donar suport a aquestes activitats.

 

  • Comunitat d’aprenentatge: la Web del Màster manté sempre oberts diversos espais d’informació i col·laboratius per a que alumnes, exalumnes, professorat i empreses participants puguin compartir continguts, novetats, idees o fer networking.

 

  • Suport a la recerca (R+D): el Màster dona suport als projectes de recerca que portin a terme els alumnes, i facilita contactes amb empreses i partners institucionals. El Màster impulsa projectes de recerca en els quals poden participar els alumnes i exalumnes.