Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE)

2014-01-31 09:21

La finalitat del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) és formar professionals que puguin planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar polítiques i sistemes de gestió de la documentació i la informació a l'empresa, tant des d'una òptica transversal com de forma vinculada als procediments de negoci. La vocació del màster s'adreça a construir ponts de coneixement:

  • Entre la tecnologia i els mètodes d’organització
  • Entre la gestió documental i la gestió de processos
  • Entre la producció i el consum intern d’informació

 

El Màster focalitza la seva atenció en la gestió documental i de processos, incorporant el context que dóna sentit a ambdós àmbits: l'orígen de la informació i documentació, i la seva explotació i aprofitament. En acabar el Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE), l'alumne serà capaç de dissenyar sistemes de gestió documental i implementar-los en tecnologia ECM, com també d'analitzar i optimitzar procediments de treball i automatitzar-los mitjançant tecnologia BPM, i posteriorment rendibilitzar la informació interna amb al suport a la presa de decisions i el posicionament estratègic de l'empresa.