Mòdul 2: Gestió de processos a les empreses

Mòdul 2: Gestió de processos a les empreses


Objectius:

Aprendre a analitzar, racionalitzar i optimitzar un procés de treball i posteriorment automatitzar-lo íntegrament utilitzant tecnologia Business Process Management (BPM), i també aprendre a identificar els instruments, canals i formats òptims per a l'explotació, difusió i aprofitament de la informació i la documentació i a processar-la per satisfer les necessitats de l'organització.
 

Continguts:

La gestió documental aporta el seu veritable potencial de racionalització a través de la gestió automatitzada dels processos de treball, processos a través dels quals també es vincula amb la gestió de dades en sistemes d’informació. Aquest mòdul habilita l’alumne, de forma absolutament pràctica, per a que sigui capaç d’analitzar i millorar un procés de treball, i posteriorment implantar-lo en un sistema de gestió de processos, utilitzant els principals referents metodològics (ISO 26122, Lean&Six Sigma, APS, BPMN, etc.) i tecnològics (XPDL, BPM, ERP, EAI, etc.). A continuació, i atenent a que el sentit últim de la gestió documental i de processos és proporcionar a l’organització informació estratègica i operativa interna que, combinada amb informació externa, l’ajudi a prendre les decisions més encertades i a posicionar-se en un horitzó global, el mòdul proporciona a l’alumne una visió general dels diferents àmbits on serà utilitzada la informació (sistemes de comandament, entorns de dades obertes, xarxes socials, etc.) i amb quines tecnologies (estàndards d’interoperabilitat, Business Intelligence, etc.).

Els continguts del mòdul són els següents:

 • Mapeig, anàlisi i millora de processos: fases i desenvolupament
 • Modelatge de processos per a l’automatització: fases i desenvolupament
 • Normalització de documents i creació de formularis
 • Tecnologies aplicables a la gestió de processos
 • Automatització de processos amb eines BPM: fases i desenvolupament
 • Implantació de processos basada en dades i integració d’aplicacions
 • Integració de la gestió documental i per processos
 • Valor intern i extern de la informació
 • Tecnologies aplicables a l’explotació de la informació (BI)
 • Informació i presa de decisions: anàlisi de dades
 • Integració d’informació interna i externa: Content Curation
 • Reutilització de la informació: interoperabilitat, Open Data i Linked Data
 • Anàlisi i explotació intensiva de la informació: Big Data
 • Mobilitat i ús de la informació en dispositius portables
 • Rendibilització de la informació pel seu valor patrimonial

Crèdits:

20 crèdits.
 

Avaluació:

Anàlisi i millora completa d'un procés de treball i implantació del procés optimitzat en tecnologia BPM.
 

Certificació:
 • Expert (Títol Universitat Barcelona)
 • Certificació complementària en Lean&Six Sigma (Yellow Belt).
 • Certificació complementària de pràctiques BPM AuraPortal.