Carmen García Meilán

Carmen García Meilán

Carmen García és diplomada en biblioteconomia i documentació per la Universitat de Barcelona, i auditora certificada en ISO 30300 i ISO 9000. Ha estat inspectora i auditora interna de qualitat en el sector privat, ha treballat amb la Fundació Bosch i Gimpera en projectes patrimonials i d'investigació, i ha participat en diversos projectes d'implantació de sistemes de gestió documental, normalització i control de qualitat.