Creació de l'arxiu històric i museu del Grup Banc de Sabadell

Creació de l'arxiu històric i museu del Grup Banc de Sabadell
Descripció del projecte El  projecte consisteix en la creació de la unitat tècnica encarregada de la gestió del patrimoni documental i museístic del grup Banc Sabadell.

Objectius generals del projecte
  • Disposar d’un sistema únic de captura i conservació de la documentació i  objectes històrics del grup BS.
  • Disposar d’un espai d’arxiu amb les condicions adequades que aplegui la documentació històrica del grup BS i que pugui oferir un servei de consulta als seus usuaris interns i externs (investigadors).
  • Crear una exposició permanent que mostri l’evolució històrica del grup BS.
  • Facilitar a Banc Sabadell l’explotació del seu patrimoni documental i històric.

Equip de projecte
  • Prof. Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona), investigador principal.
  • Mercè Marsal i Puig, tècnica AHBS.
  • Helena Gel i Moreno, investigadora.
  • Elisenda Rodríguez Florensa, becària.
  • Jaume García Pomerol, becari.
  • M. Mercè Pont Sanz, suport administratiu.
Entitat Banco Sabadell, S.A.
Període 2005 -
Més informació