Desenvolupament del sistema global de conservació i explotació del patrimoni històric de Soler&Palau Ventilation Group, S.L

Desenvolupament del sistema global de conservació i explotació del patrimoni històric de Soler&Palau Ventilation Group, S.L
Descripció del projecte El projecte Since Project de S&P consisteix en el desenvolupament del sistema global per a la conservació i l'explotació del patrimoni històric-industrial (Industrial heritage) de l'empresa Soler & Palau.

Objectius generals del projecte
  • Preservar la memòria i la identitat corporativa fomentant la investigació, la conservació, la difusió i la posada en valor del patrimoni històric-industrial de Soler & Palau.
  • Promoure nous usos (econòmics, socials, culturals, etc.) dels béns del patrimoni històric industrial de Soler & Palau amb criteris de sostenibilitat i responsabilitat social.
  • Afavorir el coneixement sobre l'evolució del disseny, fabricació, ús social, etc. de productes industrials del nostre passat immediat i de la nostra realitat sociocultural mitjançant el patrimoni històric-industrial de Soler & Palau.
  • Potenciar l'ús de les TIC i accions d'innovació i transferència del coneixement mitjançant la documentació i difusió del llegat històric-industrial de Soler & Palau.
Equip de projecte
  • Prof. Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona), investigador principal.
  • Carmen García Meilán, Gestora documental-Project manager.
  • Ferran Abarca, investigador.
  • Martina Moll, investigadora.
Entitat Soler & Palau Ventilation Group
Període 2011-2017
Més informació

https://www.solerpalau.es/