Jordi Serra Serra (director)

Jordi Serra Serra (director)

Jordi Serra és profesor i investigador de la Facultad de Biblioteconomía i Documentació de la Universidad de Barcelona (UB). Té més de vint anys d'experiència com a responsable de gestió documental, processos i administració electrònica a diferents organismes de la Generalitat de Catalunya, i com a expert assessor en projectes de gestió documental electrònica i preservació digital en l'àmbit públic i privat. Ha impartit docència a màsters i estudis de postgrau, i ha publicat nombrosos articles i monografies sobre gestió documental i preservació digital. Ha estat membre del DLM-Forum on Electronic Records de la Unió Europea, de l'InterPARES-3 Team, i actualment es membre del Comitè tècnic AEN/CTN 50 d'AENOR en representació de l'AAC-GD.


 

Personal Website