Núria Palomar Baget

Núria Palomar Baget

Núria Palomar és professora de la Universitat de Barcelona i coordinadora de gestió documental i administració electrònica de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Ha participat en projectes de gestió documental, i actualment està dissenyant el sistema de gestió documental d'Oxfam Intermon.