Organització del Centre de Documentació i Estudis del Fútbol Club Barcelona

Organització del Centre de Documentació i Estudis del Fútbol Club Barcelona
Descripció del projecte El  projecte per a l’Organització del CDEFC consisteix en el disseny i implantació del sistema global per a la recuperació, conservació, explotació i difusió del patrimoni documental del Futbol Club Barcelona.

Objectius generals del projecte
  • Preservar la memòria i la identitat corporativa fomentant la investigació, la conservació, la difusió i la posada en valor del FCB.
  •  Potenciar l'ús de les TIC i accions d'innovació i transferència del coneixement mitjançant la documentació i difusió del fons documental del FCB.
  • Promoure nous usos (econòmics, socials, culturals, etc.) de la documentació del FCB.
Equip de projecte
  • Prof. Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona), investigador principal.
  • Prof. Carles Santacana i Torres (Universitat de Barcelona), investigador.
  • Marcel Russiñol i Amat, investigador.
  • Antonio Palma Gómez, investigador.
  • Natalia Fernandes García, investigadora.
  • Lara Pasarín Rodríguez, investigadora.
Entitat Futbol Club Barcelona
Període 2006-2015
Més informació

Andreu i Daufí, Jordi; Palma Gómez, Antonio; Russiñol i Amat, Marcel. El proyecto de creación del archivo del Fútbol Club Barcelona. Los primeros pasos para la implantación de una unidad de gestión de documentos en el Club. Archivamos: Boletín ACAL, n. 75, 2010 , pág. 41-48, ISSN 1576-320X