Pilar Campos Martínez

Pilar Campos Martínez

Pilar Campos és consultora en gestió documental, amb experiència en l'àmbit públic i privat. Actualment desenvolupa la implantació dels sistemes d'administració electrònica a la Universitat de Barcelona.