Preinscripció i admissió

Preinscripció i admissió al Màster propi de Gestió Documental i Informació a les empreses per al curs 2016-2017

 

Període de preinscripció

La preinscripció per al curs 2016-2017 s'ha de realitzar del 17 de maig al 19 de setembre de 2016. 

Estudis previs necessaris 

Per accedir al màster  es necessita ser titulat universitari (graduat, llicenciat, enginyer superior, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic), però hi ha dues excepcions:

Es preveu la possibilitat que hi accedeixin persones sense titulació que, per la seva trajectòria professional o personal, es consideri que estan en condicions de seguir els cursos. En aquest cas, el títol que obtindran aquests estudiants serà d’extensió universitària.

Es permet la matrícula condicional d’alumnes que cursen estudis superiors dins del sistema educatiu de l’Estat espanyol i que els manca menys d’un 10 % dels crèdits per obtenir un títol universitari. Aquests alumnes hauran de tenir el títol quan finalitzi el màster, en cas contrari obtindran un títol d'extensió universitària.

 

Procediment i documents necessaris

Per formalitzar la preinscripció caldrà omplir el següent  formulari en línia i enviar al correu que allà s'indica una còpia del document identificatiu (DNI, passaport, etc.), de la titulació i el currículum.

Selecció de candidats

En el procés de selecció, l’aspirant pot ser convocat a una entrevista personal (física o online) amb la direcció del màster per valorar la seva idoneïtat.

Una vegada finalitzat el període de preinscripció es comunicarà la resolució als candidats.