Projectes de consultoria

Creació de l'arxiu històric i museu del Grup Banc de Sabadell

Descripció del projecte El  projecte consisteix en la creació de la unitat tècnica encarregada de la gestió del patrimoni documental i museístic del grup Banc Sabadell.

Objectius generals del projecte
 • Disposar d’un sistema únic de captura i conservació de la documentació i  objectes històrics del grup BS.
 • Disposar d’un espai d’arxiu amb les condicions adequades que aplegui la documentació històrica del grup BS i que pugui oferir un servei de consulta als seus usuaris interns i externs (investigadors).
 • Crear una exposició permanent que mostri l’evolució històrica del grup BS.
 • Facilitar a Banc Sabadell l’explotació del seu patrimoni documental i històric.

Equip de projecte
 • Prof. Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona), investigador principal.
 • Mercè Marsal i Puig, tècnica AHBS.
 • Helena Gel i Moreno, investigadora.
 • Elisenda Rodríguez Florensa, becària.
 • Jaume García Pomerol, becari.
 • M. Mercè Pont Sanz, suport administratiu.
Entitat Banco Sabadell, S.A.
Període 2005 -
Més informació

 

Organització del Centre de Documentació i Estudis del Fútbol Club Barcelona

Descripció del projecte El  projecte per a l’Organització del CDEFC consisteix en el disseny i implantació del sistema global per a la recuperació, conservació, explotació i difusió del patrimoni documental del Futbol Club Barcelona.

Objectius generals del projecte
 • Preservar la memòria i la identitat corporativa fomentant la investigació, la conservació, la difusió i la posada en valor del FCB.
 •  Potenciar l'ús de les TIC i accions d'innovació i transferència del coneixement mitjançant la documentació i difusió del fons documental del FCB.
 • Promoure nous usos (econòmics, socials, culturals, etc.) de la documentació del FCB.
Equip de projecte
 • Prof. Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona), investigador principal.
 • Prof. Carles Santacana i Torres (Universitat de Barcelona), investigador.
 • Marcel Russiñol i Amat, investigador.
 • Antonio Palma Gómez, investigador.
 • Natalia Fernandes García, investigadora.
 • Lara Pasarín Rodríguez, investigadora.
Entitat Futbol Club Barcelona
Període 2006-2015
Més informació

Andreu i Daufí, Jordi; Palma Gómez, Antonio; Russiñol i Amat, Marcel. El proyecto de creación del archivo del Fútbol Club Barcelona. Los primeros pasos para la implantación de una unidad de gestión de documentos en el Club. Archivamos: Boletín ACAL, n. 75, 2010 , pág. 41-48, ISSN 1576-320X

 

Desenvolupament del sistema global de conservació i explotació del patrimoni històric de Soler&Palau Ventilation Group, S.L

Descripció del projecte El projecte Since Project de S&P consisteix en el desenvolupament del sistema global per a la conservació i l'explotació del patrimoni històric-industrial (Industrial heritage) de l'empresa Soler & Palau.

Objectius generals del projecte
 • Preservar la memòria i la identitat corporativa fomentant la investigació, la conservació, la difusió i la posada en valor del patrimoni històric-industrial de Soler & Palau.
 • Promoure nous usos (econòmics, socials, culturals, etc.) dels béns del patrimoni històric industrial de Soler & Palau amb criteris de sostenibilitat i responsabilitat social.
 • Afavorir el coneixement sobre l'evolució del disseny, fabricació, ús social, etc. de productes industrials del nostre passat immediat i de la nostra realitat sociocultural mitjançant el patrimoni històric-industrial de Soler & Palau.
 • Potenciar l'ús de les TIC i accions d'innovació i transferència del coneixement mitjançant la documentació i difusió del llegat històric-industrial de Soler & Palau.
Equip de projecte
 • Prof. Jordi Andreu i Daufí (Universitat de Barcelona), investigador principal.
 • Carmen García Meilán, Gestora documental-Project manager.
 • Ferran Abarca, investigador.
 • Martina Moll, investigadora.
Entitat Soler & Palau Ventilation Group
Període 2011-2017
Més informació

https://www.solerpalau.es/

 

Desenvolupament d'una política de preservació digital de la Universidad de Costa Rica

Descripció del projecte Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar una política de preservació digital institucional de la Universitat de Costa Rica, basada en les normes internacionals que ha de ser la primera etapa per crear l'arxiu digital en el sistema d'arxiu de la UCR dirigit per l'Arxiu Universitari Rafael Obregón Loria (AUROL).

Objectius generals del projecte
 • Avaluar i donar resposta metodològica a les necessitats de preservació digital de la Universitat de Costa Rica.
 • Desenvolupar la política de preservació digital institucional de la Universitat de Costa Rica.
 • Identificar els requisits funcionals per implementar i posar en marxa un arxiu digital a mig llarg termini.
 • Definir un model d'acord de submissió (en referència a la terminologia OAIS) per a la ingesta i la conservació dels documents i les dades dels sistemes d'informació de la UCR.
Equip de projecte
 • Prof. Jordi Serra Serra (Universitat de Barcelona), director de projecte i consultor principal.
 • Raquel Umaña, Directora d’AUROL i promotora del projecte.
 • María Teresa Bermúdez, professora de la UCR Escuela de Historia.
 • Luís Loria, IT UCR.
Entitat Universidad de Costa Rica
Període 2013-2014
Més informació

Serra, Jordi. “An example of digital preservation policies and learning programs as a new business opportunity for consulting and archivists”. A: II Conferència anual del Consell Internacional d’Arxius “Arxius i Indústries Culturals”. Girona, Octubre de 2014. Disponible a: https://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id135.pdf [29-05-2016]

 


Ítems: 1 - 4 de 4